[0]

Terapien i elgjakta | Kortsvar

Her kan du få hjelp til å skrive en kortsvarsoppgave om teksten «Terapien i elgjakta, en bloggpost om hva det å heles egentlig handler om» av Johanne S. Refseth, som et innlegg i bloggen Psykolog med sovepose. Vi hjelper deg med å formulere formålet med den sammensatte teksten og gjøre rede for hvordan etos og patos er brukt.

Oppgaven stammer fra skriftlig eksamen i Norsk sidemål, våren 2023. Oppgavehjelpen gjør deg godt forberedt til å skrive din egen besvarelse av kortsvaret.

Oppgaveformulering

Her kan du lese oppgaveformuleringen:

Gjør kort rede for det du mener er formålet med den sammensatte teksten, og forklar hvordan etos og patos er brukt. Bruk relevant fagspråk og eksempler fra tekstvedlegget.

Skriv 250–300 ord.

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

  • Svar på oppgaven
    • viser forståelse av den vedlagte teksten
    • har eksempler og relevant fagspråk
  • Struktur og sammenheng
  • Språkføring og formelle ferdigheter

Formålet med teksten

Når du skal formulere formålet med teksten, skal du tenke over hva avsenderen vil ha mottakeren til å mene eller gjøre.

I denne sammensatte teksten er det egentlig to formål som spiller sammen. Det første av disse formålene handler om å lære mottakeren noe, og kommer f.eks. til uttrykk i de følgende sitatene:

«Terapi er egentlig en etterligning av en naturlig prosess, nemlig en helende samtale med en annen»

«Problemet for oss mennesker, er når det skjer ting i livene våre som gjør at den helingsprosessen ikke skjer av seg selv lenger.»

Teksten har imidlertid også et mer konkret formål i form av å få mottakerne til å gjøre noe bestemt...

...

Appeller til etos

Her hjelper vi deg med å forstå hvordan den sammensatte teksten appellerer til etos.

Etosappellen handler overordnet om å fremstille Johanne Refseth som en troverdig kilde, som kan fungere som en autoritet på området psykologi og selvutvikling - med særlig viten om naturens terapeutiske virkning. Når mottakerne oppfatter henne som troverdig, er sjansen større for at de vil lese bloggen og kjøpe boken hennes.

Litt om vår hjelp: Vi fremhever noen virkemidler fra teksten og viser sitater hvor virkemidlene er på spill. For hvert virkemiddel forklarer vi hvordan det kan bidra til etos på forskjellige måter. Det er mange muligheter, og ut fra vår hjelp kan du la deg inspirere til å formulere en selvstendig oppgave...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Terapien i elgjakta | Kortsvar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.