Pisk oss gjerne, men ikke svikt oss

Her ser vi nærmere på teksten «Pisk oss gjerne, men ikke svikt oss», som er utgitt på Molde FKs hjemmeside og sosiale medier 3. november 2021. Vi hjelper deg med å formulere formålet med teksten og gjøre greie for hvilke virkemidler avsenderen bruker for å forsterke patosappellen.

Formålet med teksten

Når du kort skal formulere formålet med teksten, skal du tenke over hva avsenderen overordnet vil oppnå hos mottakeren. I dette tilfellet er avsenderen fotballklubben Molde og mottakerne er klubbens tilhengere, som bl.a. støtter ved å møte opp på kampene og heie.

Teksten er skrevet i en situasjon hvor det går veldig dårlig for Molde rent sportslig, og formålet skal forstås i denne sammenhengen. De har tapt de to siste kampene, sist med 6-0. Klubben kan risikere at tilhengerne blir så skuffede og sinte, at de slutter å støtte laget. 

Formålet kommer kanskje spesielt godt frem i disse sitatene:

«Pisk oss gjerne, men ikke svikt oss» (overskriften)

«Vi er klare over at et unisont, høylytt «Unnskyld» ikke er nok. Det skal, og vil, følges opp med handling. Her, nå – i dag, og på søndag.»

«Vi håper dere gir oss fornyet tillit på søndag.»

Hvordan vil du ut fra dette kort formulere formålet med teksten? 

Virkemidler til å forsterke patosappellen

Her hjelper vi deg med å gjøre greie for hvilke virkemidler som brukes til å forsterke tekstens patosappell. 

Patosappellen handler overordnet om to ting: For det første henvender teksten seg til følelsene av sinne og skuffelse som tilhengerne har etter de dårlige resultatene, og kanskje spesielt for å dempe disse følelsene. For det andre taler teksten til de positive følelsene deres overfor Molde FK. Tilhengerne blir minnet på følelser av stolthet og glede, og får lyst til å fortsette å støtte klubben. Du skal altså gjøre greie for virkemidler som forsterker disse to momentene.

Patosappellen kan også samlet formuleres som at klubben forsøker å snu tilhe...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn