Kortsvar | Norsk sidemål | Høst 2022

Her får du hjelp til å skrive et kortsvar om tekstutdragene «Kveldulv og ætta hans» og Vi er fem. Oppgaven går ut på å sammenligne tekstenes form og innhold.

Vi hjelper deg med å finne forskjellige trekk ved de to tekstene hver for seg. Ut fra dette kan du gjøre sammenligningen og skrive kortsvarsoppgaven din på en selvstendig måte. 

Hvordan sammenligne?

I sammenligningen din kan du f.eks. fokusere på at de to tekstene er fra forskjellige tidsepoker. «Kveldulv og ætta hans» er en saga-tekst fra norrøn tid, mens Vi er fem er et romanutdrag fra moderne tid.

Du kan peke på forskjeller mellom tekstene, som viser at de stammer fra forskjellige tider. Dessuten kan du fremheve de forholdsvis mange likhetene mellom tekstene, på tross av den store avstanden i tid. Kanskje kan man si at Vi er fem er inspirert av sagaenes skrivestil?

Oppgaveformulering: kortsvarsoppgave

Vedlegg:

−  «Kveldulv og ætta hans», et utdrag fra islendingesagaen Egilssoga, 1200-tallet

−  Vi er fem av Matias Faldbakken, 2020, utdrag

Egilssoga er en norrøn ættesaga som ble skrevet ned på 1200-tallet. Romanen Vi er fem er skrevet i vår egen samtid.

Sammenlign noen sider ved form og innhold i de vedlagte tekstene.

Kommentar: I svaret ditt skal du bruke relevant fagspråk og vise til eksempler i teksten. Du skal skrive om både form og innhold, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kortsvar | Norsk sidemål | Høst 2022

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.