Virkemidler som skildrer hvordan Ask har det

På denne siden gir vi hjelp til å gjøre greie for de virkemidlene som benyttes i utdraget fra Agnar Mykles Sangen om den røde rubin (1956), til å skildre hvordan Ask har det. 

Fortelleren gir innblikk i Asks indre liv

Utdraget er fortalt av en autoral forteller som har en allvitende synsvinkel. Fortelleren har dermed overblikk over fortellingen og kan skifte mellom å se handlingen utenfra og innenfra. 

I begynnelsen av utdraget beskriver fortelleren først natten utenfra: «Og så går natten mot sin død», før fortelleren gir innblikk i både kvinnen og Asks indre: «noe holder på å visne i deres hjerter, trette av å snakke, trette av å spasere, trette av å sitte, trette av å røke...». 

Resten av utdraget legger fortelleren synsvinkelen hos Ask. Vi får innblikk i tankene og følelsene hans, og synsvinkelen er dermed viktig for at vi som lesere kan avkode hvordan Ask har det. F.eks:

Ordene blir hengende i luften, han vet ikke om han har sagt for meget eller for lite, han vet ikke om hun nu har forstått. Hjertet begynner å dunke i ham, en ulidelig angst overfaller ham...

Synsvinkelen gir oss her direkte adgang til Asks tvilende tanker, hans bankende hjerte og den nervøse angsten. Vi kan dermed følge med på hvordan hans indre liv påvirkes av situasjonen, og vi kan leve oss inn i hans forelskelse i kvinnen. 

Gjentakelser understreker Asks nervøsitet 

I utdraget brukes gjentakelser til å uttrykke Asks nervøsitet. Gjentakelsene kan tolke...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn