Sangen om den røde rubin (utdrag) | Kortsvar

Denne oppgavehjelpen er rettet mot deg som skal skrive kortsvarsoppgaven om utdraget fra romanen Sangen om den røde rubin av Agnar Mykle. Denne oppgavehjelpen gir altså ikke hjelp til hele romanen, kun til utdraget fra kortsvaret. Oppgaven ble gitt til skriftlig eksamen i Norsk, vår 2021. 

Oppgavhjelpen gir et sammendrag av utdraget og litt bakgrunnskunnskap om romanen, så du forstår hva teksten handler om. Deretter gjennomgår vi hvordan ulike virkemidler blir brukt for å skildre hvordan Ask har det.

Kortsvarsoppgave

Vedlegg:

Sangen om den røde rubin av Agnar Mykle, 1956, utdrag

Hovedpersonen i romanen Sangen om den røde rubin heter Ask Burlefot. I dette utdraget møter vi Ask og en ung kvinne en natt i en park.

Gjør greie for hvordan ulike virkemidler blir brukt for å skildre hvordan Ask har det.

Kommentar: I svaret ditt skal du vise til konkrete eksempler fra teksten og bruke relevant fagspråk.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra oppgavehjelpen:

Utelatelsestegn og tankestreker gjengir Asks nervøse stamming

Ask fremstår svært nervøs og usikker da han endelig finner motet til å spørre kvinnen om hun vil treffe ham igjen. Han vil gjerne uttrykke sin kjærlighet uten å uttrykke den direkte, og derfor ender han med å fomle med ordene. Dette ses f.eks. i ordet «eh», som viser hvordan han kjemper med å finne ord. 

Tegnsetningen i replikkene avspeiler også Asks nervøsitet. Tre punktum (utelatelsestegn) markerer hans usikre nøling: «... om vi kunne møtes, mener jeg, og — eh — gå ut sammen, en gang...».  Bruken av tankestreker markerer på samme måte de små stammende pausene Asks setninger blir preget av, fordi han er så nervøs. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sangen om den røde rubin (utdrag) | Kortsvar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.