Kort møte

Her får du hjelp til å analysere diktet «Kort møte». Diktet er skrevet av Inger Hagerup og er fra diktsamlingen Drømmeboken, som utkom i 1955.

«Kort møte» fokuserer på møtet mellom et lyrisk jeg og et rådyr. Møtet blir beskrevet i detalj. Diktet vekker en stemning av beundring over livets eller naturens kraft og ynde. 

Først ser gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap. Til slutt får du hjelp til å sette diktet inn i en litteraturhistorisk sammenheng.

Du får også oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning.

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Diktet er fortalt av et lyrisk jeg. Det kan vi se allerede i første vers:

Bunnløst var rådyrets blikk da det så meg.

Fortellersynsvinklen har den betydningen at vi opplever situasjonen fra jeg-fortellerens subjektive perspektiv. Diktet er et innblikk i jeg-ets opplevelse av situasjonen, snarere enn en objektiv og nøktern gjengivelse av hva som faktisk fant sted. 

Vi fornemmer tydelig jeg-fortellerens perspektiv i språkbruken. Diktet slutter f.eks. med et retorisk spørsmål, som viser de refleksjonene som møtet med rådyret har satt i gang i jeg-et:

Hvordan må gleden i rådyrets kropp
være når skrekken kan danse?

Jeg-et har et veldig positivt blikk på omgivelsene sine. Rådyret flykter fordi det er redd, men jeg-et er betatt av at frykten kommer til uttrykk i kroppen. Dyret løper med en eleganse, som om det flyr eller danser. 

Jeg-ets tanker er en hyllest til livets og naturens kraft og skjønnhet. Tenk, at selv frykt kan vise seg som noe vakkert og yndefullt. Jeg-et kan slett ikke forestille seg hvor vidunderlig det må se ut, når rådyret er glad. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kort møte

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.