Kognitiv psykologi

I dette kompendiet kan du lese om kognitiv psykologi. Den kognitive psykologien er en psykologisk retning som har fokus på å studere emner relatert til tenkning, herunder f.eks. oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse. Der er altså fokus på menneskets kognitive prosesser.

Kognitiv psykologi blir noen ganger koblet sammen med læringspsykologi i undervisningen, men i dette kompendiet konsentrerer vi oss om selve den kognitive psykologien.

Utdrag

Langtidshukommelse

Langtidshukommelsen brukes til å romme alt vi husker på over lengere tid. Alle livserfaringene våre, alle tingene vi har lært i undervisningstiden, og simpelthen alt det vi vet om verden omkring oss. I motsetning til korttidshukommelsen, har langtidshukommelsen en enorm kapasitet, og den kan til og med holde på noen typer opplysninger og erfaringer selv om det har gått flere år siden vi aktivt tenkte på dem. Langtidshukommelsen rommer også mye ubevisst kunnskap, som f.eks. evnen til å foreta kompliserte handlinger vi har tillært oss gjennom livet.

Langtidshukommelsen har selvfølgelig også stor betydning for selve personligheten vår, fordi den rommer både vår erindrede livshistorie og vårt bilde av oss selv som person. Derfor kan psykiske lidelser som angriper langtidshukommelsen gjøre det veldig vanskelig å leve et normalt liv. Det er en av grunnene til at f.eks. Alzheimer og demens er så hemmende lidelser.

Innenfor langtidshukommelsen kan man skille mellom eksplisitt hukommelse og implisitt hukommelse

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kognitiv psykologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.