Knoteren – slangen i dialektparadis | Norsk sidemål | Vår 2017

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven om «Knoteren – slangen i dialektparadiset Norge». Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din. Vi anbefaler at du utformer denne oppgaven som en norsk fagartikkel.

Oppgaven ble gitt til norsk sidemål skriftlig eksamen, 23. mai 2017.

Oppgave 4

Vedlegg:

    Else Berit Molde: «Knoteren – slangen i dialektparadis», 2014

Formuler kort hovedsynet i den vedlagte teksten. Forklar hvordan Else Berit Molde argumenterer for synet sitt. Kommenter noen av synspunktene i teksten.

Kommentar: Oppgaven er tredelt. I den første delen skal du kort og presist formulere hovedsynet. I den andre delen skal du bruke relevant fagspråk. I den siste delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon.

Fakta om teksten «Knoteren – slangen i dialektparadiset Norge»

Forfatter: Else Berit Molde
Publisert: i VG 29.12.2014
Sjanger: Kronikk

Sammendrag

Else Berit Molde skriver om hvordan knoting (å endre på dialekten sin) oppfattes i det vanligvis så dialekttolerante Norge. Hun starter med å gjøre rede for hvordan begrepet knoting har oppstått, og viser til hvordan mennesker prøvde å klatre i det sosiale hierarkiet ved å legge til seg bymål eller dansk tale for flere hundre år siden.

Gjennom bevisst arbeid har vi oppnådd stor toleranse for dialektbruk i Norge, noe som gjør at vi i dag hører dialekt de aller fleste steder, som på tv, i radio og fra Stortingets talerstol. Men det er et krav at man holder på den dialekten man har fra barndommen, og mange kjente nordmenn har fått gjennomgå på grunn av knoting.

I en undersøkelse artikkelforfatteren gjennomførte, viste det seg at de som ble spurt, var negative til knoting. De eldre viste litt mer forståelse for variasjon i språkbruken til én og samme språkbruker enn det de unge gjorde.

Molde mener den språklige toleransen ikke er stor nok, når vi ikke godtar at mennesker endrer på dialekten sin, siden dette er en form for bevisst eller ubevisst tilpasning. Noen ganger endrer man på språket sitt for å gjøre seg best mulig forstått, noe vi burde ha større aksept for, mener hun. Det er viktig at folk tør å snakke dialekt, men det er like viktig at de som knoter, blir inkludert i den språklige toleransen vi skryter sånn av her i landet.

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på artikkel

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på artikkel som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave. Se oppskriften her:

Artikkel | Oppskrift

Å skrive en artikkel i norsk trenger ikke å være så veldig vanskelig. Hvis du vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, er dette en oppgavetype som du fort kan mestre.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Knoteren – slangen i dialektparadis | Norsk sidemål | Vår 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.