Kjemi oppgaver fra læreboka

Velg blant eksempler på oppgaver fra læreboka i kjemi.

Se forskjellige løsninger på repitisjonsoppgaver og kontrolloppgaver, og hva som kreves av en god besvarelse. Se oppgaver fra både kjemi 1 og kjemi 2, og la deg inspirere til å skrive en god oppgave fra læreboka i kjemi.