Løsningsforslag til Kjemi 2

Her er våre egne løsningsforslag til eksamensoppgaver i Kjemi 2 på VGS. Bruk løsningsforslagene til å se hvordan du selv skriver en god eksamensbesvarelse i Kjemi 2. Løsningsforslagene er også en god hjelp hvis du vil øve deg på å løse oppgaver før eksamen, eller hvis du vil kontrollere svaret ditt på en bestemt oppgave med en fasit.