Kjemi 2 eksamen vår 2023

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra vår 2023. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 25. mai 2023.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på oppgave 9:

Den primære utvinningen av Li kommer fra saltrikt grunnvann. Grunnvannet pumpes opp fra undergrunnen, hvoretter det ligger i fordampningsbassenger. Grunnvannet inneholder mange forskjellige salter. Vi antar at grunnvannet inneholder mange kloridioner, og dermed også saltet LiCl. Siden saltene har forskjellig løselighet i vann, utfelles de til forskjellige tidspunkter, i takt med at vannet fordamper. Denne prosessen gjentas flere ganger, og krever mye vann. Dette er et miljømessig problem, siden man risikerer å ta vann fra noen som er avhengige av dette vannet.

De fleste kloridsalter er lettløselige i vann. Vi går derfor ut fra at LiCl er lettløselig i vann. Man vil gjerne omdanne LiCl til Li2CO3, siden Li2CO3 er lett å frakte. Derfor tilsetter man Na2CO3 til LiCl-løsningen. Da skjer denne reaksjonen:

Legg merke til at salter av natriumioner normalt er lettløselige i vann. Li2CO3 er derimot tungt løselig i vann (i Vedlegg 1 ser vi at Li2CO3 har løselighetsproduktet 8,15·10-4), og felles altså ut. Vi kan på denne måten danne og isolere Li2CO3.

Når Li2CO3 når destinasjonen, omdannes det igjen til LiCl, hvoretter det gjennomføres elektrolyse. Her ser vi halvreaksjonene med sine tilhørende potensialer (funnet i Vedlegg 1):

Vi ..

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen vår 2023

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.