Kjemi 2 eksamen vår 2022

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra vår 2022. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 1. juni 2022.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 3e:

Forbindelse A 

Forbindelse A.

H-atomene i den røde sirkelen har ingen nærmeste naboer, og bør derfor vise en singlett. H-atomene i den blå sirkelen har 3 nærmeste naboer (fra H-atomene i den grønne sirkelen), og bør derfor vise en kvartett. H-atomene i den grønne sirkelen har 2 nærmeste naboer (fra H-atomene i den blå sirkelen), og bør derfor vise en triplett. 

Forbindelse A bør altså vise et spektrum bestående av en singlett, en kvartett og en triplett. Dette kan enten være spektrum 2 eller 3.

Forbindelse D 

Forbindelse D.

H-atomene i den røde sirkelen har ingen nærmeste naboer, og bør derfor vise en singlett. H-atomene i den blå sirkelen har 3 nærmeste naboer (fra H-atomene i den grønne sirkelen), og bør derfor vise en kvartett. H-atomene i den grønne sirkelen har 2 nærmeste naboer (fra H-atomene i den blå sirkelen), og bør derfor vise en triplett. 

Forbindelse D bør altså (i likhet med forbindelse A) vise et spektrum bestående av en singlett, en kvartett og en triplett. Dette kan enten være spektrum 2 eller 3.

Forskjellen mellom forbindelse A og D

Ifølge Vedlegg 1 (H-NMR-Data) vil singletten i forbindelse A ha kjemisk skift i intervallet fra 2,0 ppm til 2,5 ppm:

Ifølge Vedlegg 1 (H-NMR-Data) vil singletten i forbindelse D ha kjemisk skift i intervallet fra 3,8 ppm til 4,1 ppm:

Ifølge Tabell 1 i oppgaveteksten, har singletten i spektrum 2 et kjemisk skift på 2,0, mens singletten i spektrum 3 har et kjemisk skift på 3,7. Vi konkluderer dermed ..

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen vår 2022

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.