Oppgave 5

Innholdsfortegnelse

a.

Bromreagens, Br2(aq), er en klassisk test for alkener. Siden det ikke ble observert noen reaksjon med bromreagens, kan vi avvise forbindelse B, som nettopp inneholder en alkengruppe. Her har vi markert alkengruppen i forbindelse B med en rød sirkel:

2,4-dinitrofenylhydrazin er en klassisk test for aldehyd og keton. Siden det ble observert gult bunnfall, kan vi konkludere med at løsningen inneholder forbindelse D, siden forbindelse D nettopp inneholder en ketongruppe, og fordi ingen av de andre forbindelsene inneholder keton- eller aldehydgrupper. Vi har markert ketongruppen i forbindelse D med en rød sirkel:

Vi mangler altså å avklare om den siste forbindelsen er forbindelse A eller forbindelse C. 

Forbindelse A inneholder to karboksylsyregrupper (markert med to røde sirkler på nedenstående figur):

Forbindelse C inneholder også to karboksylsyregrupper (markert med rødt), og i tillegg også en hydroksylgruppe (markert med blått):

Vi legger merke til at det er snakk om en sekundær alkohol i den blå sirkelen.

For å avklare om løsningen inneholder forbindelse A eller C, kan vi tilsette kromsyrereagens. Kromsyrereagens har en gul/oransje farge, og den kan oksidere den sekundære alkoholen på forbindelse C til et keton (forbindelse C omdannes dermed faktisk til forbindelse D), slik at kromsyrereagenset skifter farge til grønn.

Kromsyrereagens oksiderer derimot ikke karboksylsyregrupper, og de...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn