Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a.

S-atomet i H2S har et oksidasjonstall på -II. Det omdannes så til svovel som grunnstoff, S(s), hvor S har 0 i oksidasjonstall. Siden dette S-atomet stiger i oksidasjonstall (fra -II til 0), oksideres det altså, og dermed er hydrogensulfid, H2S, reaksjonens reduksjonsmiddel.

b.

Det hvite bunnfallet (PbCl2) dannes ved denne reaksjonen:

Det sorte bunnfallet (PbS) dannes ved denne reaksjonen:

c.

Når man skal bestemme en konsentrasjon ut fra spektrofotometri, tar man normalt utgangspunkt i den bølgelengden som gir høyest absorbans, hvilket i dette tilfellet er ved 214 nm (markert med den røde loddrette streken i figuren under):

Man velger normalt bølgelengden med høyest absorbans for å kunne beregne kon...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn