Oppgave 2

a. Organiske reaksjoner  

1.

Tilsetning av brom (Br2) er en kjent måte å identifisere alkener på, siden det skjer en addisjonsreaksjon. Forbindelse A er nettopp et alken, og det kan for eksempel skje følgende addisjonsreaksjon:

Forbindelse B og C inneholder ingen C=C dobbeltbindinger, og derfor vil ikke Br2 inngå i addisjonsreaksjoner med disse forbindelsene. Forbindelse C inneholder ganske visst en C=O dobbeltbinding, men den reagerer ikke med Br2.

2.

En addisjonsreaksjon er kjennetegnet ved at det brytes ned en dobbeltbinding (eventuelt en trippelbinding). I ovenstående reaksjon brytes ingen dobbeltbinding (ei heller en trippelbinding). I stedet bytter et H-atom plass med et Br-atom. Når to atomer bytter plass, er det snakk om en substitusjonsreaksjon.

3.

Propen inneholder en dobbeltbinding, og kan dermed inngå i en addisjonsreaksjon med andre alkener, eller med seg selv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn