Oppgave 1

a. Oksidasjonstall  

Korrekt svar: B

K2Cr2O7 inneholder det negativt ladde ionet: Cr2O72-. Ionet har en samlet ladning på -2. O har nesten alltid oksidasjonstall -II, og det er 7 O-atomer. Cr er vår ukjente, så den kaller vi x. Det er 2 Cr, og alt i alt gir det oss ligningen:

Oksidasjonstallet for Cr er altså +VI.

b. Bufferløsninger

Korrekt svar: D

A. En bufferløsning krever en blanding av en svak syre og dens korresponderende base. HCl er en sterk syre og NaOH er en sterk base, og dermed kan de ikke gi en bufferløsning.

B. Na2SO4 inneholder den svake basen, SO42-, men siden NaCl ikke har syreegenskaper, kan vi ikke få dannet den korresponderende syren til SO42-.

C. CH3OH har alt for dårlige syre-base-egenskaper til å kunne inngå i en bufferløsning. I tillegg har CH4 absolutt ingen syre-base-egenskaper.

D. NaH2PO4 inneholder den svake syren H2PO4-. Ved hjelp av NaOH kan vi også få dannet dens korresponderende base HPO42-:

Hvis vi sørger for å anvende færre mol NaOH enn NaH2PO4, vil det fortsatt være igjen H2PO4- i løsningen, og dermed har vi en bufferløsning med H2PO4- som den sure komponenten og HPO42- som den basiske komponenten.

c. Uorganisk analyse

Korrekt svar: C

A. NaCl har ikke syre-base-egenskaper, og ved nøytral pH (pH=7) viser bromtymolblått grønn farge.

B. NaOH er en base, og viser rosa farge med fenolftalein.

C. KOH er en base, og viser blå farge med lakmus.

D. NaHSO4 er sterkere som syre enn som base, og dermed er pH mindre enn 7. Dermed vil tymolblått vise enten rød eller gul farge, men det krever kjennskap til konsentrasjonen for å kunne avgjøre om det blir rød eller gul.

d. Uorganisk analyse

Korrekt svar: C

A. Siden ionet HCO3- er sterkere som base enn som syre, vil denne løsningen gi blå farge med BTB, og dermed er A feil svar. 

B. Siden ionet OH- er en sterk base, vil denne løsningen gi blå farge med BTB, og dermed er B feil svar.

C. Denne løsningen er korrekt. 

Den hvite utfellingen stammer fra dannelse av BaSO4: 

Den skarpe lukten stammer fra dannelse av gassen NH3, som dannes ved denne syre-base reaksjonen:

Den gule fargen ved tilsetning av BTB skyldes at NH4+ er en syre (noe som også ses i ovenstående reaksjon med OH-). 

D. Hverken KI, CuSO4 eller AgNO3 har syreegenskaper, og kan dermed ikke gi gul farge ved tilsetning av BTB.

e. Organisk analyse

Korrekt svar: D

A. Propan-1-ol gir to tripletter, en sekstett og en singlett, som tydeligvis ikke er det riktige koblingsmønsteret.

B. Propan-2-ol gir en dublett, en septett og en singlett, som tydeligvis ikke er det riktige koblingsmønsteret.

C. Propanal gir faktisk det riktige koblingsmønsteret (en triplett, en kvartett og en singlett), men singletten fra aldehydet vil ifølge Vedlegg 1 ha kjemisk skift mellom 9,4 ppm og 10 ppm, som er alt for høyt i forhold til spekteret i figur 2:

Legg også merke til at man (litt overraskende) normalt ikke ser koblinger til aldehyd H-atomet (H-atomet bundet til C=O), og dermed ses en singlett i stedet, på tross av at dette H-atom

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn