Oppgave 5

Innholdsfortegnelse

a.

I elektrolysekaret i figur 18 befinner det seg litiumkloridsmelte og to elektroder som går om en spenningskilde. Ved elektrode B foregår en oksidasjon, noe vi ser fordi det avgis elektroner (elektronene beveger seg fra elektrode B). Ved elektrode A foregår en reduksjon, noe vi ser fordi det tas opp elektroner (elektronene beveger seg til elektrode A).  

Elektronene som tas opp i elektrode A blir forbrukt i en reduksjons-halvreaksjon. Smelten i karet består av Li+ og Cl- bundet sammen i ioneforbindelsen LiCl. Av de to ionene i ioneforbindelsen er det bare Li+ som kan reduseres. Når Li+ reduseres, dannes litiummetall:

Elektronene som avgis ved ele...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn