Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a.

Saltsyre (HCl) deprotoneres fullstendig når den løses i vann, fordi den er en sterk syre:

Hydrogenionene (H+) som dannes i denne reaksjonen har standard reduksjonspotensiale lik 0 V. Klorionene som dannes i denne reaksjonen er reduserte, men kan oksideres til Cl2 ved en svært energikrevende prosess, noe man ser av det standard reduksjonspotensialet til Cl2, som er 1,36 V.

Vi vet at skruen består av en kobberlegering, altså inneholder den blant annet Cu(s). For å få faste metaller i løsning, må de oksideres. Omdannelsen av kobber til kobber(II)-ioner kan beskrives ved følgende oksidasjons-halvreaksjon:

Dersom vi kobler denne halvreaksjonen mot reduksjon av H+-ioner, får vi følgende reaksjon:

Reduksjon av H+:

Siden elektronoverføringen er lik i begge halvreaksjoner, kan den fullstendige redokslikningen skrives som:

Det totale standard cellepotensialet til denn...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn