Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a.

Enzymer er substratspesifikke biokatalysatorer. Det betyr at de er biologiske enzymer med aktive seter (reaksjonssentre) som er tilpasset spesifikke molekyler, som for eksempel et spesifikt peptid. Enzymenes funksjon i spaltning av peptider er derfor å virke som katalysator, altså senke aktiveringsenergien til spaltningen. Dette kan for eksempel foregå ved at enzymene «holder» peptidene i bestemte posisjoner som gjør at spaltningens aktiveringsenergi blir mindre.

Peptider er kjeder av aminosyrer bundet sammen med peptidbindinger. Peptidbindinger (merket med en rød firkant i reaksjonen under) brytes ved hydrolyse:  

 

b.

Peptidbindinger dannes ved at karboksylgruppen...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn