Oppgave 2

a. Analyse

1.

De fire alkoholer har forskellige kogepunkter og kan derfor separeres ved hjælp af destillation. 

2-metylpropan-2-ol er en tertiær alkohol og forventes derfor at have det laveste kogepunkt. I Vedlegg 1 ses kogepunktet i øvrigt at være 82 ℃.

Butan-2-ol er en sekundær alkohol og forventes derfor at have det næstlaveste kogepunkt. I Vedlegg 1 ses kogepunktet i øvrigt at være 100 ℃.

Butan-1-ol og 2-metylpropan-1-ol er begge primære alkoholer og forventes derfor at have de højeste kogepunkter. Karbonkæden i butan-1-ol er uforgrenet og derfor forventes kogepunktet for butan-1-ol at være lidt højere end kogepunktet for 2-metylpropan-1-ol, som har en forgrenet karbonkæde. I Vedlegg 1 ses kogepunktet for butan-1-ol i øvrigt at være 118 ℃, og kogepunktet for 2-metylpropan-1-ol at være 108 ℃.

2.

1H-NMR-spekteret i figur 7 viser fire signaler (altså ansamlinger av topper). Dette betyr at molekylet som gir opphav til spekteret inneh...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn