Kjemi 2 eksamen vår 2020

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra vår 2020. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 20. mai 2020.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 4a:

Saltsyre (HCl) deprotoneres fullstendig når den løses i vann, fordi den er en sterk syre:

Hydrogenionene (H+) som dannes i denne reaksjonen har standard reduksjonspotensiale lik 0 V. Klorionene som dannes i denne reaksjonen er reduserte, men kan oksideres til Cl2 ved en svært energikrevende prosess, noe man ser av det standard reduksjonspotensialet til Cl2, som er 1,36 V.

Vi vet at skruen består av en kobberlegering, altså inneholder den blant annet Cu(s). For å få faste metaller i løsning, må de oksideres. Omdannelsen av kobber til kobber(II)-ioner kan beskrives ved følgende oksidasjons-halvreaksjon:

Dersom vi kobler denne halvreaksjonen mot reduksjon av H+-ioner, får vi følgende reaksjon:

Reduksjon av H+:

Siden elektronoverføringen er lik i begge halvreaksjoner, kan den fullstendige redokslikningen skrives som:

Det totale standard cellepotensialet til denne reaksjonen er dermed:

Siden det totale standard cellepotensialet til reaksjonen er negativt, vil ikke reaksjonen gå spontant. Det betyr at kobberet i skruen ikke vil kunne oksideres med H+ som oksidasjonsmiddel. HCl vil derfor ikke egne seg til å bringe kobber på ioneform.  

Det er i tillegg andre metaller i skruens kobberlegering som må oksideres for å kunne bringes på ioneform. Metaller som jern, bly, tinn og nikkel vil gi svært lave totale standard cellepotensialer med H+ som oksidasjonsmiddel. Dette ser vi av deres standard reduksjonspotensialer, som ligger svært nærme null. Oksidasjon av slike metaller vil derfor gå tregt, om i det hele tatt, med H+ som oksidasjonsmiddel. Derfor egner HCl seg dårlig til denne reaksjonen.  

Et passende reagens til denne reaksjonen kan for eksempel være salpetersyre, som betegnes som en oksiderende syre.

Reduksjons-halvreaksjonen har et høyt standard reduksjonspotensiale, noe som gjør det til et godt ..

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen vår 2020

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 13.03.2021
  Eg er veldig sikker på at oppgåve 3d er feil.
  Tak for feedback. Fejlen er nu rettet.
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 29.01.2021
 • 29.12.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 24.11.2020
  Skrevet av Elev på Vg3