Opgave 5

Innholdsfortegnelse

a.

Man kunne tilsette KSCN til løsningen. Eventuelle Fe3+ vil reagere med SCN--ionet:

Fe3+(aq)  +  SCN-(aq)  →   Fe(SCN)2+(aq)

Fe(SCN)2+(aq) er et kompleks som viser en blodrød farge. Hvis løsningen utelukkende inneholder Fe2+ vil de ikke sees en blodrød farge.

Alternativt ville man også kunne tilsette KI. Hvis løsningen inneholder Fe3+, vil det skje en redoksreaksjon, hvor Fe3+ reduser...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn