Opgave 4

Innholdsfortegnelse

a.

Kitin og cellulose har nøyaktig den samme ringstrukturen, og hver enkelt ring er også bundet sammen med de samme eterbindingene (O-atomene som binder ringene sammen). De har dessuten til felles at alle ringene har en CH2-OH sidekjede.

Forskjellen mellom kitin og cellulose er at mens cellulose har to OH-sidegrupper på hver ring, så har kitin kun én OH-sidegruppe. Den andre OH-sidegru...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn