Opgave 3

Innholdsfortegnelse

a.

Reaksjonsligningen for reaksjonen:

2KI(aq)  +  Cl2(aq)   →   2KCl(aq)  +  I2(aq)

Uten tilskuerionet K+, ser reaksjonsligningen slik ut:

2I-(aq)  +  Cl2(aq)   →   2Cl-(aq)  +  I2(aq)

Denne reaksjonen er sammensatt av følgende to halvreaksjoner:

2I-(aq) →   2e-   +   I2(aq)          E0oks=-0,54 V

Cl2(aq)  +   2e-  →   2Cl-(aq)      E0red=1,36 V

Oksidasjons- og reduksjonspotensialer er funnet i Vedlegg 1.

Legger vi de to potensialene sammen får vi:

E0oks +  E0red  =  -0,54 V  +  1,36 V =0,82 V

Potensialet for den samlede reaksjonen ble altså 0,82 V. Ettersom 0,82 V er større enn 0 er det snakk om en spontan reaksjon.

b.

Metylpropen har en molarmasse på 56,11 g/mol. Vi lar 100 g metylpropen reagere. Vi kan bestemme stoffmengden av metylpropen med denne formelen:

  n=\frac{m}{M}

Vi setter inn tallene:

  n=\frac{100\ \mathrm{g}}{56,11\ \mathrm{\frac{g}{mol}}}=1,782214\ \mathrm{mol}
 

Siden reaksjonsforholdet mellom metylpropen og C4H9I er 1:1, er de...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn