Opgave 2

a. Elektrokjemi

1.

Cu(s) oksideres og blir til Cu2+(aq). Ifølge spenningsrekken oksideres Cu lettere enn Ag.

Det er Cu som blir negativ pol, ettersom Cu har lettere for å avgi elektroner enn Ag.

2.

Ifølge Vedlegg 1 har de to halvreaksjonene følgende standard reduksjonspotensial og oksidasjonspotensial:

Ag+(aq)  +  e-   →  Ag(s)               E0red = 0,80 ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn