Opgave 1

a. Oksidasjonstall

Hva er oksidasjonstallet til fosfor i forbindelsen Ca5(PO4)3F?

A. +III

B. +IV

C. +V

D. +VI

Ca5(PO4)3F er bygget opp av ionene Ca2+, PO43- og F-. Vi vil nå vise deg at P har oksidasjonstallet +V i fosfationet (PO43-): O har nesten alltid -II som oksidasjonstall, og det er 4 O-atomer i fosfat. P er vår ukjente, så den kaller vi x. Ettersom ladningen til fosfat er -3 får denne ligningen:

  x-2\cdot 4=-3

Vi isolerer x og får 5:

  x=5

b. Organiske reaksjoner

I figur 1 er strukturen til fire forbindelser vist.

Hvilke(n) av disse vil addere brom, Br2?

A. bare C

B. både C og D

C. både A, C og D

D. alle sammen

Br2 kan gi addisjonsreaksjoner med C=C dobbeltbindinger. Derfor kan C og D addere Br2. Med forbindelse C skjer denne reaksjonen:

Med forbindelse D adderes hele to Br2-molekyler:

Merk deg at C=C dobbeltbindingene i forbindelse A ikke er normale dobbeltbindinger. Her er det nemlig snakk om et aromatisk hydrokarbon, hvor elektronene er delokaliserte i ringen. Dermed kan denne forbindelsen ikke addere Br2.

c. Organiske reaksjoner

Hvilken av forbindelsene i figur 2 kan dannes i en kondensasjonsreaksjon?

A. forbindelse A

B. forbindelse B

C. forbindelse C

D. forbindelse D

Forbindelse B er en ester, og en ester er et klassisk eksempel på en forbindelse som kan dannes ved en kondensasjonsreaksjon. Her ser vi hvordan denne esteren dannes ut fra en karboksylsyre og en alkohol:

I en kondensasjonsreaksjon går to molekyler sammen under avspalting av et mindre molekyl (ofte vann som i dette tilfellet).

d. Organisk analyse

En organisk forbindelse reagerer med både kromsyrereagens og 2...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn