Kjemi 2 eksamen vår 2019

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra vår 2019. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 21. mai 2019.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 3c:

Stoff 1 er den ene av de to isomerene:

  

De tre metylgruppene markert med røde ringer har ingen nærmeste naboer, og bør derfor vise singletter. Ettersom de tre metylgruppene til og med er kjemisk ekvivalente, ser man kun én singlett.

 

Stoff 2 er metylpropen:

  

De to metylgruppene markert med røde ringer har ingen nærmeste naboer, og bør derfor vise singletter. Siden disse to metylgruppene til og med er kjemisk ekvivalente sees kun én singlett ved 1,7 ppm. De to H-atomene markert med den grønne ringen har ingen nærmeste naboer, og vi ser derfor en singlett ved 4,7 ppm. Det kjemiske skiftet for denne singletten er vesentlig høyere, fordi H-atomene sitter like ved siden av en C=C dobbeltbinding. Ifølge Vedlegg 1 skal slike H-atomer vise kjemisk skift i intervallet 4,5-6,0, som vi ser her:

  

Stoff 3 er den andre av de to isomerene:

H-atomet markert med den grønne ringen har hele 8 nærmeste naboer (de 6 H’ene fra de to røde ringene, og de to H’ene fra den gule firkanten). Derfor viser dette H-atomet en nonett. De to metylgruppene, markert med røde ringer, har ingen nærmeste naboer, og derfor bør de vise singletter. Ettersom disse to metylgruppene til og med er kjemisk ekvivalente sees kun én singlett (ved 1,0 ppm). De to H-atomene markert med den gule firkanten har ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen vår 2019

[9]
Brukernes anmeldelser
  • 06.04.2022
  • 03.11.2021
  • 22.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 02.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg3