Kjemi 2 eksamen vår 2018

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra vår 2018. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 29. mai 2018.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på oppgave 2.a.2 og 2.a.3:

2.

2,4-dinitrofenylhydrazin anvendes normalt som test for aldehyder og for ketoner. Det observeres gult eller oransje bunnfall ved positivt resultat.

Dette aldehydet har molekylformelen C3H6O (propanal):

  

Og dette ketonet har molekylformelen C3H6O (propanon):

  

Legg merke til at propanon også kalles aceton, og blant annet brukes som neglelakkfjerner.

Den raskeste måten å skille mellom propanal og propanon er ved å lukte på dem. Propanon lukter som neglelakkfjerner, imens propanal har en lukt som kan minne om råtten frukt. En enkel kjemisk test kan være å tilsette kromsyrereagens. Propanal reagerer positivt, siden det oksideres til propansyre:

  

Propanon reagerer ikke positivt med kromsyrereagens.

3.

Spekteret i figur 4 passer med forbindelse A:

De 3 H-atomene i den blå firkanten har to H-naboer (i den grønne firkanten), og sees derfor som en triplett. Det kjemiske skiftet på 1,29 ppm er relativt lavt, men passer godt med at det er snakk om en metylgruppe som ikke ligger i umiddelbar nærhet av noen sterkt elektronegative atomer.

De 2 H-atomene i den grønne firkanten har 3 H-naboer (i den blå firkanten). Derfor ses en ..

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen vår 2018

[8]
Brukernes anmeldelser
  • 26.04.2022
  • 31.10.2021
  • 17.05.2021
  • 17.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg3