Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a.

Vi forenkler situasjonen ved å se bort fra de delene av forbindelsen hvor det er C-C bindinger:

Zn er vår ukjente, så den kaller vi x. De fire H-atomene har alle +1 i oksidasjonstall, mens de to C-atomene begge har -3 i oksidasjonstall. Forbindelsen er i alt nøytral, og dermed har vi ligningen:

Oksidasjonstallet til Zn er altså bestemt til +2.

b.

Jeg vil først ta en rekke prøver fra løsningen, som jeg skal utføre tester på ved hjelp av Vedlegg 1 (kvalitativ uorganisk analyse).

Til en av disse prøvene tilsetter jeg KI. Hvis det ses lysgult bunnfall, er det et ganske sikkert tegn på Ag+, på grunn av denne reaksjonen:

Legg merke til at KI ikke reagerer med hverken Zn2+ eller Ba2+.

Til en annen av disse prøvene tilsetter jeg NH3. Hvis det dannes et hvitt bunnfall, er det et ganske sikkert tegn på Zn2+, på grunn av følgende to reaksjoner:

  1. NH3 er en base, og omdanner derfor H2O til OH-:

    2.  De dannede OH--ionene danner et hv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn