[1]

Kjemi 2 eksamen høst 2022

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra høst 2022. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 11. november 2022.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 3d:

Både CAPB og SLS er såkalte emulgatorer, siden de inneholder både polare/hydrofile (markert i blå firkanter) og upolare/hydrofobe (markert i røde firkanter) deler:

Når man pusser tennene sine, er det mye vann til stede i munnen. De hydrofile delene av CAPB og SLS kan godt binde seg til vannmolekylene, mens de hydrofobe delene forsøker å komme vekk fra vannmolekylene. Disse hydrofobe delene på CAPB og SLS skiller dermed noen av vannmolekylene fra hverandre: Noen vannmolekyler plasserer seg på den ene siden av en hydrofob del av CAPB og SLS, mens andre vannmolekyler plasserer seg på den andre siden. Når vannmolekyler separeres, synker overflatespenningen, hvilket gjør at det dannes bobler. Vi antar at CAPB og SLS er tilsatt i tannkrem med det formål at det kan dannes bobler. Legg for øvrig merke til at SLS er en ganske vanlig detergent (vaskemiddel), og det er kanskje litt overraskende at det er detergent i tannkrem. 
Som tidligere nevnt er både CAPB og SLS såkalte emulgatorer. De fleste kosmetiske produkter inneholder både hydrofile og hydrofobe molekyler. Hydrofile molekyler kan normalt ikke binde seg til hydrofobe molekyler, men emulgatorer kan binde seg til både hydrofile og hydrofobe molekyler, og på den måten holde de hydrofile og de hydrofobe molekylene sammen. CAPB og SLS er nyttige i for eksempel hudkremer, siden de kan holde polare vannmolekyler og ..  

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen høst 2022

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 24.05.2023
    Skrevet av Elev på Vg3