Oppgave 5

Innholdsfortegnelse

a.

Det trengs et oksidasjonsmiddel, siden OH-gruppene i butan-1,4-diol oksideres til syregrupper i ravsyre:

b.

Molekylet i figur 13 kan ved hjelp av 2 vannmolekyler omdannes til to vinsyremolekyler:

Molekylet i figur 13 deles altså i 2 mindre molekyler under opptak av vand, hvilket nettopp er kjennetegnet på en hydrolysereaksjon. Det skjer faktisk hele to hydrolysereaksjoner i ovenstående reaksjon.

c.

Vi bestemmer først den molare massen til den ene reaktanten, etansyre (C2H4O2):

Vi omregner nå de 10 g etansyre til stoffmengde med denne formelen:

Vi setter inn tallene:

Vi bestemmer deretter den molare massen til den andre reaktanten, propan-1-ol (C3H8O):

Vi omregner nå de 10 g...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn