Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a.

De to reaktantene (Cu og O2) er grunnstoffer, og har derfor begge 0 i oksidasjonstall. Produktet er en ioneforbindelse bestående av de enatomige ionene Cu+ og O2-. Enatomige ioner har samme oksidasjonstall som ladning. Siden O synker med 2, og Cu kun stiger med 1 i oksidasjonstall, skal det altså brukes dobbelt så mange Cu-atomer som O-atomer.

b.

Sink fungerer som offermetall for stålet i skipsskroget, og oksideres dermed før stålet. Det er mulig å bruke sink som offermetall for stål, fordi sin...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn