Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a.

Hvert glukosemolekyl har avgitt 2 elektroner.

Man kan argumentere ut fra både glukonsyre og ut fra kobber.

Argumentasjon ut fra kobber:

På reaktantsiden finnes kobber som Cu2+-ionet. Cu2+ er et enatomig ion, og har derfor samme oksidasjonstall som ladning, det vil si +II.

På produktsiden finnes kobber som kobber(I)oksid, Cu2O. Kobber(I)oksid er en ioneforbindelse hvor kobberionet har en ladning på +1 (Cu+). Kobbers oksidasjonstall er altså nå +I.

I reaksjonen faller kobbers oksidasjonstall altså med 1 (fra +II til +I). Det vil si at hvert kobberatom tar opp 1 elektron. Ifølge reaksjonsskjemaet, reagerer 1 glukose med 2 kobber. Det vil si at hvert glukosemolekyl skal gi elektroner til 2 kobber, og siden hvert kobber altså tar opp 1 elektron, må glukosemolekylet avgi 2 elektroner.

Argumentasjon ut fra glukonsyre

Glukose er nøytralt og har formelen, C6H12O6. Glukonsyre er også nøytralt, og har nøyaktig ett O-atom mer, C6H12O7. Siden O nesten alltid har oksidasjonstrinn -II, må glukose ha avgitt 2 elektroner da det ble omdannet til glukonsyre - ellers ville det ikke kunne ha tatt opp et ekstra O-atom med oksidasjonstall -II, og stadig være nøytral...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn