Oppgave 2

a. Organiske forbindelser 

1.

Oksidasjon kan beskrives som tilførsel av oksygen. Siden propen tilføres oksygen i reaksjonen kan reaksjonstypen betegnes som en oksidasjon.

Fra et litt mer overordnet perspektiv, kan man også betegne reaksjonstypen som en redoksreaksjon, for man kan ikke ha oksidasjon uten også å ha reduksjon. O-atomene reduseres, mens C-atomet på propen, som tilføres O-atomer, oksideres. 

2.

Man kan først teste for propanon ved å tilsette 2,4-dinitrofenylhydrazin. Hvis det dannes et gult bunnfall, må løsningen inneholde propanon, og hvis ikke dannes et gult bunnfall, inneholder ikke løsningen propanon.

Man kan deretter teste for propansyre ved hjelp av pH-papir. Hvis pH er lav, og løsningen dermed er sur, må løsningen inneholde propansyre. Her er det viktig å bemerke at propanon ikke har nevneverdige syre-base egenskaper, og at vi har antatt at konsentrasjonen av propansyre ikke e...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn