Kjemi 2 eksamen høst 2021

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra høst 2021. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 11. november 2021.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 5c:

Vi bestemmer først den molare massen til den ene reaktanten, etansyre (C2H4O2):

Vi omregner nå de 10 g etansyre til stoffmengde med denne formelen:

Vi setter inn tallene:

Vi bestemmer deretter den molare massen til den andre reaktanten, propan-1-ol (C3H8O):

Vi omregner nå de 10 g propan-1-ol til stoffmengde med samme metode som for etansyre:

Etansyre og propan-1-ol reagerer i forholdet 1:1, og siden den tilsatte stoffmengden av etansyre er litt større enn den tilsatte stoffmengden av propan-1-ol, betrakter vi propan-1-ol som den begrensende faktoren. Vi skal derfor ta utgangspunkt i stoffmengden til propan-1-ol når vi bestemmer hvor mye propyletanat som i teorien kan dannes. Siden reaksjonsforholdet mellom propan-1-ol og propyletanat er 1:1, gjelder følgende:

Vi bestemmer nå den molare massen til propyletanat (C5H10O2):

Vi omregner nå den teoretiske stoffmengden av propyletanat ved hjelp av denne formelen:

Vi setter inn tallene:

Oppgaveformuleringen er litt misvisende, siden det spørres etter utbyttet, men ..

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen høst 2021

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 27.05.2022
  Hei, jeg tror oppgave 5 e) er feil. Vil ikke ravsyre gi signalene singlett og triplett?
  NMR spektret til ravsyre giver (måske lidt overraskende) to singletter, så der er altså ikke feil i besvarelsen til 5e). Bemærk, at de H-atomerne hørende til de to midterste C-atomer er kjemisk ækvivalente, hvilket vil sige, at der reelt ikke er forskel på dem, de har nøjagtigt samme elektroniske omgivelser. Dermed vil der heller ikke ses opsplitning mellem dem, og de fremstår som en singlett i NMR spektret (med integral 4).
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 31.05.2022
 • 31.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 07.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg3