Oppgave 5

Innholdsfortegnelse

a.

Titan inneholder det simple ionet K+, og det sammensatte ionet PO43-. Til sammen har disse to ionene ladningen -2. Siden hele forbindelsen er nøytral, må TiO ha ladningen +2, dvs: TiO2+. Siden O nesten alltid har -II i oksidasjonstrinn, må Ti ha et oksidasjonstrinn på +IV. Vi kan illustrere det med denne likningen:

b.

I reaksjon (1) har Fe på venstre side et oksidasjonstall på +II. På høyre side ses Fe som grunnstoff, og har derfor et oksidasjonstall på 0. Fe er altså blitt redusert med 2. På venstre side ses C som grunnstoff, og har dermed oksidasjonstall på 0. På høyre side inngår C i molekylet CO. Siden O nesten alltid har -II i oksidasjonstall, må C her ha et oksidasjonstall på +I...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn