Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a.

Siden etanol (kokepunkt: 78 ℃) og etansyre (kokepunkt: 118 grader celsius℃) har markant forskjellige kokepunkter, kan man bestemme løsningens innhold ved hjelp av destillasjon.

Hvis destillasjonen kun fordamper en væske ved 78 ℃, inneholder løsningen kun etanol.

Hvis destillasjonen kun fordamper en væske ved 118 ℃, inneholder løsningen kun etansyre.

Hvis destillasjonen fordamper en væske både ved 78 ℃ og ved 118 ℃, inneholder løsningen både etanol og etansyre.

b.

Vi beregner først oksidasjonstallet for det C-atomet i etanol, som er bundet til O. I beregningen ignorerer vi resten av C-skjelettet:

Til høyre for den røde pilen, ser vi 3 H-atomer og 1 O-atom. Det gir oss likningen:

Det nevnte C-atomet i etanol har altså oksida...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn