Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a.

Ved primærstrukturen av et peptid, kan man finne den såkalte aminosyresekvensen, det vil si rekkefølgen av de enkelte aminosyrene. I Figur 12 ser vi kun rekkefølgen av aminosyrene, og intet mer (vi får for eksempel ingen informasjon om peptidets romlige, 3-dimensionelle struktur, som er relatert til det som man kaller for den sekundære strukturen).

Aminosyrene i figur 12 er bundet sammen i følgende rekkefølge:

Glysin-Prolin-Hydroksyprolin-Glysin-Alanin-Hydroksyprolin-Glysin-Valin-Hydroksyprolin

Både glysin og hydroksyprolin opptrer altså som hver tredje aminosyre. Det har vi illustrert her:

b.

Prolin omdannes til hydroksyprolin ved at et C-atom avgir et H-atom, og binder seg til en OH-gruppe i stedet. Det er netopp dette C-atomet som blir til et kiralt senter. Under markerer vi dette kirale senteret:

Som det fremgår av oppgaveteksten, er omdannelsen av prolin til hydroksyprolin en reaksjon som skjer i naturen (for eksempel i kroppen) ved hjelp av et spesifikt enzym. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn