Oppgave 2

a. Uorganisk analyse 

1.

Vi velger AgNO3 som det ene saltet og NaCl som det andre saltet. Begge disse saltene er løselige i vann og fargeløse i vann. Blander vi de to løsningene, skjer denne fellingsreaksjonen:

Det dannede bunnfallet er AgCl(s), som vil vise en hvit farge i løsningen.

2.

Vi velger følgende tre salte:

• Bly(II)nitrat

• Kaliumnitrat

• Sølvnitrat

Disse tre saltene er fargeløse i løsning, og har nitrat som sitt negative ion. Stort sett alle salter, med nitrat som sitt negative ion, er lettløselige, og dermed dannes det ikke bunnfall ved blanding av de tre valgte saltene.  

3.

Saltsyre er en sterk syre, og er derfor fullstendig dissosiert i vand. Dermed inneholder saltsyre-løsningen kloridioner (Cl-). Disse kloridionene kan danne hvitt bunnfall med både Ag+-ionene (i form av AgCl) og Pb2+-ionene (i form av PbCl2) fra løsningen. Ifø...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn