Oppgave 1

a. Oksidasjonstall 

Korrekt svar: B

A. Br2 er et grunnstoff, og derfor har brom her 0 i oksidasjonstrinn.

B. H har nesten alltid +I i oksidasjonstrinn, og derfor må Br her ha -I i oksidasjonstrinn. Vi kan illustrere det med denne likningen:

C. H har nesten alltid +I i oksidasjonstrinn, og O har nesten alltid -II i oksidasjonstrinn. Derfor må Br her ha +I i oksidasjonstrinn. Vi kan illustrere det med denne likningen:

D. H har nesten alltid +I i oksidasjonstrinn, O har nesten alltid -II i oksidasjonstrinn. Legg dessuten merke til at molekylet inneholder 2 O-atomer. Derfor må Br her ha +III i oksidasjonstrinn:

b. Bufferløsninger 

Korrekt svar: B

For å lage en buffer, kreves en svak syre og dens korresponderende base. NaHCO3 inneholder HCO3--ioner, som er en amfolytt. Det vil si at hvis det er mulig å tilsette enten en syre eller en base til NaHCO3, vil vi kunne lage en buffer. Vi kan avvise både svaralternativ A (Na2SO4), svaralternativ C (NaCl) og svaralternativ D (NaI), siden ingen av disse forbindelsene har betydelige syre-base-egenskaper. Svaralternativ B (NaOH) er derimot en sterk base, og tilsetter vi denne, vil følgende skje:

Dermed dannes den korresponderende basen, CO32-. Hvis vi unngår å tilsette for mye NaOH, vil det fortsatt være noe igjen av den korresponderende syren, HCO3-, og dermed har vi dannet buffersystemet bestående av HCO3- og CO32-. 

c. Organisk kjemi 

Korrekt svar: C

Esteren dannes via denne reaksjonen:

R-COOH + HO-R’ → R-COO-R’ + H2O

(R og R’ illustrerer restgruppene i henholdsvis syren og alkoholen som reagerer og danner en ester)

Esterforbindelsen i oppgaven har følgende R’-gruppe: -CH(CH3)2

Alkoholen må derfor være OH-CH(CH3)2, som kalles propan-2-ol.

Vi ser at alkoholen må være propan-2-ol.

d. Uorganisk analyse 

Korrekt svar: B

Svaralternativ A er feil, siden det her dannes et gult bunnfall (PbI2).

Svaralternativ B er riktig, siden det her dannes et hvitt bunnfall (BaSO4).

Svaralternativ C feil, siden det her ikke dannes noe bunnfall.

Svaralternativ D er feil, siden det her dannes et blåhvitt bunnfall (CuC2O4).

e. Uorganisk analyse 

Korrekt svar: D

Siden tilsetning av BTB gir blå løsning, må stoffet være en base. Vi kan derfor avvise svaralternativ A (fordi NaCl hverken er syre eller base), svaralternativ B (fordi NH4Cl er en syre), og svaralternativ C (fordi NaHSO4 er sterkere som syre enn som base). Derfor må svaralternativ D være riktig (NaOH er en sterk base). 

Ved tilsetning av ZnC

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn