[12]

Kjemi 2 eksamen høst 2020

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra høst 2020. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 12. november 2020.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 4d:

Vi bestemmer først molarmassen av etansyre ved hjelp av det periodiske system:

Det ble anvendt 6,0 g etansyre, så vi kan nå bestemme den anvendte stoffmengden av etansyre:

Når etansyre reagerer med en alkohol og danner en ester, er reaksjonsforholdet mellom etansyre og esteren 1:1:

I teorien kan det dermed dannes samme stoffmengde av esteren, som det ble anvendt av etansyre. Det vil si:

Vi ser her formelen for utbytteprosent:

Det praktiske utbyttet ble målt til 6,12 g, og utbytteprosenten ble beregnet til 60%. Det setter vi inn i ovenstående formel, og løser likningen:

Det teoretiske utbyttet av esteren er altså funnet til 10,2 g.

Vi har nå det teoretiske utbyttet av esteren, både i masse og i stoffmengde, og vi kan nå bestemme molarmassen for esteren:

Vi bestemmer nå molarmassen av det andre produktet, vann:

Siden reaksjonsforholdene er 1:1:1:1, skal summen av molarmassen av de to reaktantene være lik summen av molarmassen av de to produktene:

Vi setter inn tallene: 

Og bestemmer molarmassen av alkohol:

Molarmassen av alkoholen er altså cirka 58 g/mol, hvilket passer med molekylformelen: C3H8O. Denne molekylformelen passer med alkoholene ..

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen høst 2020

[12]
Brukernes anmeldelser
  • 20.04.2021
    1.o) må vere A etanol. Einaste sambinding som kan gi singlett, propanal kan ikkje gi singlett.
    Vi mener stadig, at aldehydet er det rigtige svar, da koblingen til aldehyd-hydrogenet normalt er for lille til at man kan se den, og derfor ses lidt overraskende en singlet. Jeg tillader mig at citere google: 'aldehydes show up from 9-10, usually as a small singlet'. Læg i øvrigt mærke til, at det høje kemiske skift omkring 9,6 ppm, ifølge Vedlegg 1, ikke er foreneligt med en alkohol som etanol.
    Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
  • 30.04.2022
  • 25.04.2022
  • 07.11.2021