Oppgave 5

Innholdsfortegnelse

a.

2,4-dinitrofenylhydrazin (forkortelse: 2,4-di) brukes til å påvise aldehyder og ketoner, som begge inneholder den funksjonelle gruppen karbonyl. Glukose inneholder en aldehydgruppe, og vil derfor reagere med 2,4-di. Produkt 1 inneholder bare hydroksylgrupper og en syregruppe, og vil derfor ikke reagere med 2,4-di. Produkt 2 inneholder bare hydroksylgrupper og en estergruppe, og vil derfor ikke reagere med 2,4-di.

Kromsyrereagens brukes til å påvise alkoholer, dvs. hydroksylgrupper. Alle tre molekylene i figur 15 inneholder hydroksylgrupper (-OH), og de er alle primære eller sekundære. Derfor vil både glukose, produkt 1 og produkt 2 reagere med kromsyrereagens.

NaHCO3 brukes i påvisningen av syregrupper. Glukose og produkt 2 inneholder ingen syregrupper, og vil derfor ikke gi positiv reaksjon med NaHCO3. Produkt 1 inneholder en syregruppe, og vil derfor reagere med NaHCO3.

b.

I reaksjon B omdannes en syregruppe til en estergruppe. Denne typen reaksjon foregår mellom en alkohol og en organisk syre, og kalles en kondensasjonsreaksjon. Alkoholen som har reagert med...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn