Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a.

Reaksjonslikningen blir som følger: 

Mg(s) + CO2(g) → MgO(s) + C(s)

Vi balanserer reaksjonen: 
-    Det er 2 O-atomer i CO2. Disse skal bindes i MgO på produktsiden. Derfor trenger vi to Mg-atomer på reaktantsiden. 

2Mg(s) + CO2(g) → 2MgO (s) + C(s) 

Reaksjonslikningen er balansert.
I tillegg ser vi på oksidasjonstall:
Oksygen: 
-    Oksygen har oksidasjonstall -II i CO2
-    Oksygen har oksidasjonstall -II i MgO
-    Oksygen blir hverken oksidert eller redusert.
Magnesium: 
-    Magnesiummetall oksiderer svært lett. Dette vet vi fordi E0(Mg2+) = -2,37 V. 
-    Mg(s) har oksidasjonstall 0
-    Magnesium i MgO (s) har oksidasjonstall +II, fordi oksygen nesten alltid har oksidasjonstall -II.
-    Magnesium sitt oksidasjonstall øker fra 0 til +II. Dette betyr at magnesium blir oksidert.
Karbon: 
-    Karbon har oksidasjonstall +IV i CO2(g), fordi det er bundet til to oksygenatomer, som nesten alltid har oksidasjonstall -II. 
-    Karbon har oksidasjonstall 0 i C(s).
-    Oksidasjonstallet til karbon synker fra +IV til 0. Karbon blir redusert.

b.

Vi har følgende halvreaksjoner: 

Red: Mg2+ + 2e- → Mg(s)         E0red = -2,37 V
Oks: 2Cl- → Cl2(g) + 2e-           E0oks = -1,36 V

Halvreaksjonene er balansert. Vi setter dem sammen til en fullstendig, balansert reaksjonslikning: 

MgCl2(l) → Mg(s) + Cl2(g)

I får oppgitt i oppgaven at strømmen I = 5 A, og at strømmen står på i t = 24 ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn