Oppgave 2

Innholdsfortegnelse

a.

1.

Butan-2-ol er en sekundær alkohol, og ved eliminasjon av vann fra en alkohol, dannes en dobbeltbinding. Følgende tre forbindelser kan dannes:

(Oppgaven ber om to forbindelser som kan dannes ved eliminasjon av vann fra butan-2-ol, så det holder å besvare oppgaven med to av de tre nevnte strukturene.)

2.

Med substitusjonsreaksjon menes en reaksjon hvor et atom eller en atomgruppe erstattes med en annen. I denne reaksjonen vil ett hydrogenatom erstattes av ett kloratom i substratet, og produktene blir klorpropan (kloratomet kan ha nummerering 1, 2 eller 3) og HCl. I eksemplet under, dannes 2-klorpropan:

3.

Ved oksidasjon av en primær alkohol, dannes det først aldehyd, som oksideres videre til karboksylsyre. Ved oksidasjon av en sekundær alkohol, dannes det et keton. Et oksidasjonsprodukt av glyserol vil dermed ha to karboksylsyregrupper og en ketongruppe, og vil se slik ut:

Produktet er en disyre, og karboksylsyrer vil gi gassdannelse (positiv reaksjon) med NaHCO3-løsning. Glyserol vil ikke ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn