Kjemi 2 eksamen høst 2019

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra høst 2019. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 14. november 2019.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 3c:

Signalet lengst til venstre har relativt areal 2, noe som forteller oss at det er to kjemisk ekvivalente hydrogenatomer som gir opphav til dette signalet. Dette kan for eksempel være en CH2-gruppe. Signalet er splittet i en triplett. Dette forteller oss at hydrogenatomene som gir opphav til signalet har to nabo-hydrogenatomer. Dette kan for eksempel være CH2. Signalet har stor forskyvning i kjemisk skift, så hydrogenatomene som gir opphav til signalet er sannsynligvis i umiddelbar nærhet av en skjermende gruppe. Dette bekrefter forslaget til struktur beskrevet over.

Vi kan konkludere med at figur 12 sannsynligvis viser proton-NMR-spekteret til 1-brompropan (se figuren under).

Figur 13:
Proton-NMR-spekteret i figur 13 har kun to signaler. Dette forteller oss at molekylet som gir opphav til spekteret bare har to typer kjemisk ulike hydrogenatomer.

Signalet lengst til høyre i spekteret har relativt areal 6. Dette forteller oss, at det er 6 kjemisk ekvivalente hydrogenatomer som gir opphav til signalet, for eksempel to kjemisk ekvivalente CH3-grupper. Signalet er splittet i en dublett, noe som forteller oss at hydrogenatomene som gir opphav til signalet har ett nabo-hydrogenatom, for eksempel CH-. Signalets kjemiske skift er noe forskjøvet, noe som forteller oss at hydrogenatomene som gir opphav til signalet sannsynligvis er i nærheten av en skjermende gruppe, for eksempel Br.

Forslag til struktur: CH3–CHBr–CH3 

Signalet lengst til venstre i spekteret har relativt areal 1. Det betyr at det kun er ett hydrogenatom som gir opphav til dette signalet, for eksempel -CH-. Signalet er splittet i en heptett, noe som forteller oss at hydrogenatomet som gir opphav til signalet har seks nabo-hydrogenatomer. Dette kan for eksempel være to CH3-grupper. Signalets kjemiske skift er sterkt forskjøvet, noe som forteller oss at hydrogenatomet som gir opphav til signalet er i umiddelbar nærhet av en skjermende gruppe, for eksempel Br. Dette stemmer med vårt forslag til struktur.

Vi kan konkludere med at figur 13 sannsynligvis viser proton-NMR-spekteret til 2-brompropan (se figuren under):

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen høst 2019

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 19.04.2022
  Skrevet av Underviser på Videregående skole
  Hei, Del 1, oppgave 1, j er feil. Det er B som er riktig. I løsningsforslaget så løser dere det riktig, men feileser spørsmålet, sjekk.
  Tak for feedback. Du har naturligvis ret i, at B er det riktige fasit. Vi har nu rettet fejlen, og tilføjet i teksten med angivelse af, hvilke to påstande som er riktige og hvilken som er uriktig.
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 08.09.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  Supert!
 • 08.11.2021
 • 25.10.2021