Oppgave 5

Innholdsfortegnelse

a.

Vi lager en lineær regresjon til datasettet i tabell 1:

Den lineære regresjonen ga denne sammenhengen mellom absorbansen (A) og [Fe2+]:

  A=3,0456\cdot [Fe^{2+}]-0,0082

Vi setter inn A=0,15:

  0,15=3,0456\cdot [Fe^{2+}]-0,0082

Vi løser ligningen og får:

  [Fe^{2+}]=0,05194 \mathrm{\frac{mmol}{L}}

Det vil si at konsentrasjonen i vannprøven er omtrent 0,052 mmol/L.

b.

Vi velger trinn C. Vi ser først på HSO3-. H har nesten alltid +I i oksidasjonstall, og O har nesten alltid -II i oksidasjonstall. Det er 3 O-atomer i HSO3-. S er vår ukjente, så den kaller vi for x. Ladningen til HSO3- er - 1, og vi kan dermed sette opp d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn