Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a.

RNA-polymerasen hjelper til med å sette et RNA-nukleotid på tråden. To fosfatgrupper spaltes av (ved hydrolysereaksjon) og RNA-tråden forlenges med en enhet.

b.

De røde ringene på figur 13 viser enzymets såkalte aktive sete. I det aktive setet sitter det ofte noen reaktive sidekjeder, som vi ser her med karboksylationene i de røde ringene.

Mg2+-ionene er det man kaller for kofaktorer. Ofte har enzyme...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn