Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a.

Her ser vi reaksjonsligningen for syntesen:

Det er snakk om en kondensasjonsreaksjon. En kondensasjonsreaksjon er kjennetegnet ved at to organiske molekyler bindes sammen under avspaltningen av et mindre molekyl (ofte vann, som i dette tilfellet).

b.

En forutsetning for å kunne danne polyester er at utgangsstoffene skal være i stand til å danne esterbindinger i begge ender av molekylene. Molekylene over kan kun danne esterbindinger i den ene enden. Når en esterbinding er laget kan det ikke dannes flere esterbindinger på grunn av såkalte «dead ends»:...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn