Oppgave 2

a. Galvanisk celle

1.

Figuren under illustrerer den galvaniske cellen:

Vi ser at elektronene beveger seg fra venstre til høyre i ledningen øverst på figuren over.

2.

Oksidasjon skjer ved anoden (på venstre side av figuren over). Reduksjon skjer ved katoden (på høyre side av figuren over).

Ved anoden skjer denne halvreaksjonen:

Zn(s)  →  Zn2+(aq) + 2e-                         E0oks = 0,76 V

Ved katoden skjer denne halvreaksjonen:

Cu2+(aq) +  2e- → Cu(s)                           E0red = 0,34 V

Vi regner ut standard cellepotensial, E0, altså cellespenningen:

E0 = E0oks + E0red = 0,76 V + 0,34 V = 1,10 V

Cellespenningen er 1,10 V.

3.

Hvis sinkelektrod...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn