Oppgave 1

a. Oksidasjonstall

I hvilken av forbindelsene har nitrogen det høyeste oksidasjonstallet?

A. NH3

B. NO2

C. NF3

D. Mg3N2

NH3

H har nesten alltid + 1 i oksidasjonstall, og det er 3 H-er i NH3. N er vår ukjente, så den kaller vi for x. Ladningen til NH3 er 0, og vi kan dermed sette opp denne ligningen:

  x+1\cdot 3=0

Vi isolerer x:

  x=-3

N har altså et oksidasjonstall på - III i NH3.

NO2

O har nesten alltid - 2 i oksidasjonstall, og det er 2 O-atomer i NO2. N er vår ukjente, så den kaller vi for x. Ladningen til NO2 er 0, og vi kan dermed sette opp denne ligningen:

  x-2\cdot 2=0

Vi isolerer x:

  x=4

N har altså et oksidasjonstall på + IV i NO2.

NF3

F er det mest elektronegative atomet av alle, og fordi F kun lager én binding, har F et oksidasjonstall på - 1. Vi legger også merke til at det er 3 F-atomer i NF3. N er vår ukjente, så den kaller vi for x. Ladningen til NF3 er 0, og vi kan dermed sette opp denne ligningen:

  x-1\cdot 3=0

Vi isolerer x:

  x=3

N har altså et oksidasjonstall på + III i NF3.

Mg3N2

Mg er et metall og N er et ikke-metall. Mg3N2 er altså en ioneforbindelse. Mg er fra hovedgruppe ll og danner derfor Mg2+-ionet (med oksidasjonstall + ll). N er fra hovedgruppe V og danner derfor N3--ionet (med oksidasjonstall - lll).

b. Redoksreaksjoner

Hva er verken reduksjonsmiddel eller oksidasjonsmiddel i denne reaksjonen?

Pb(s) + 2H+(aq) + SO42- (aq) → PbSO4(s) + H2(g)

A. Pb(s)

B. H2(g)

C. H+(aq)

D. SO42- (aq)

I SO42- endrer verker S eller O oksidasjonstall i løpet av reaksjonen. S har altså

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn